ΜΑΣΑΖ ΚΥΤΤΑΡΙΤΙΔΑΣ


Μασάζ κυτταρίτιδας

Το Νο 1 πρόβλημα που απασχολεί τις γυναίκες είναι η κυτταρίτιδα. Εξειδικευμένη τεχνική μάλαξης που μειώνει το βαθμό της κυτταρίτιδας, αποσυμφορεί τη λέμφο ενώ παράλληλα ενισχύει την καλύτερη οξυγόνωση των περιοχών που πλήττονται από την ανεπιθύμητη κυτταρίτιδα.

Διάρκεια: 30΄

Κόστος: 20΄

Anti - Cellulite Massage

The No. 1 problem that concerns women is cellulite. A specialized massage technique that reduces the degree of cellulite decompresses the lymph while enhancing the better oxygenation of the areas affected by unwanted cellulite.

Duration: 30΄

Cost: 20 €