ΜΑΣΑΖ ΓΙΑ ΕΓΚΥΟΥΣ


Μασάζ για εγκύους

Η περίοδος της εγκυμοσύνης της γυναίκας είναι μια ευχάριστη και ταυτόχρονα μια ιδιαίτερη περίοδος με πολύ σημαντικές μεταβολές, τόσο στο σώμα της όσο και στον ψυχισμό της. Η ανάγκη για χαλάρωση, ηρεμία και ψυχική ευφορία είναι πρωταρχική. Με τη μάλαξη για εγκύους επιτυγχάνουμε την μείωση της έντασης των μυών του σώματος καθώς και την συναισθηματική εξισορρόπηση. Με ρυθμικές κινήσεις και απαλές πιέσεις ανακουφίζουμε τους μύες και παράλληλα βελτιώνουμε την αιματική και λεμφική κυκλοφορία, με αποτέλεσμα την ανακούφιση των πελμάτων και τη μείωση των κατακρατήσεων.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου αποφεύγουμε να εφαρμόζουμε. Από το 2ο τρίμηνο μπορούμε να κάνουμε με συχνότητα 1 φορά την εβδομάδα, ενώ από το 3ο τρίμηνο υπάρχει δυνατότητα έως και 2 φορές την εβδομάδα.

Διάρκεια: 60΄

Κόστος: 30 €

Massage for pregnancy

The period of a woman's pregnancy is a pleasant one and at the same time a very special period with very significant changes, both in her body and in her psyche. The need for relaxation, tranquility and euphoria is paramount. By massaging for pregnant women, we achieve a reduction in muscle strength and emotional balance. With rhythmic movements and gentle pressures we relieve the muscles while improving blood and lymph circulation, resulting in relief of the soles and reduced retention.

During the first quarter we avoid applying. From the 2nd trimester we can do it once a week, while from the 3rd trimester we can do it up to 2 times a week.

Duration: 60΄

Cost: 30 €