ΜΑΣΑΖ ΧΑΛΑΡΩΤΙΚΟ


Μασάζ χαλαρωτικό

Η κούραση, το στρες, το άγχος, ο έντονος τρόπος ζωής, συσσωρεύουν ένταση στο σώμα. Με ήπιες, ανακουφιστικές κινήσεις, η χαλαρωτική μάλαξη αναζωογονεί και ενισχύει την αποσυμφόρηση τόσο του σώματος όσο και του νου και του ψυχισμού. Η ένταση από τους μύες απομακρύνεται, το σώμα ανακουφίζεται από τους έντονους πόνους και τα πιασίματα, χαλαρώνει ενώ παράλληλα επιτυγχάνουμε και πνευματική και ψυχική ηρεμία.

Διάρκεια: 40΄

Κόστος: 30 €

Relaxing Massage

Fatigue, stress, the intense way of life , accumulate tension in the body. With gentle, soothing movements, the relaxing massage rejuvenates and enhances the relaxation of both body and mind and psyche. Tension is removed from the muscles, the body is relieved by intense pain and grip, it relaxes and at the same time we achieve spiritual and mental peace.

Duration: 40΄

Cost: 30 €