Ραβδώσεις (ραγάδες) – Αντιμετώπιση


Ερυθρές Ραβδώσεις

ΣΤΑΔΙΟ Α

ΝΕΟ ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΟΥΣ ΡΑΒΔΩΣΕΩΝ

1η Ημέρα

Εφαρμογή green peel classic (dr. Schrammek)

7η Ημέρα

Αποθεραπεία

ΣΤΑΔΙΟ Β

ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΟΥΣ ΡΑΒΔΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝΩΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

14η έως 30η Ημέρα

6 Εφαρμογές αγωγής Sicelia Stretch Marks ταυτόχρονα με εφαρμογή ενδοδερμίας μηχανήματος Vital Ultra

Λευκές Ραβδώσεις

ΣΤΑΔΙΟ Α

ΝΕΟ ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΟΥΣ ΡΑΒΔΩΣΕΩΝ

1 Ημέρα

Εφαρμογή green peel classic (dr. Schrammek)

7 Ημέρα

Αποθεραπεία

ΣΤΑΔΙΟ Β

ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΟΥΣ ΡΑΒΔΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝΩΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

14η έως 30η Ημέρα

6 Εφαρμογές αγωγής Sicelia Stretch Marks ταυτόχρονα με εφαρμογή ενδοδερμίας μηχανήματος Vital Ultra

ΣΤΑΔΙΟ Γ

ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΟΥΣ ΡΑΒΔΩΣΕΩΝ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΙΚΡΟΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

6 Εφαρμογές αναρρόφησης Vacuum

6 Εφαρμογές μικροκρύσταλλοι - δερμοαπόξεση