Επιδερμική & Μυϊκή Σύσφιξη


Επιδερμική & Μυϊκή Σύσφιξη

10 επισκέψεις SIKELIA &

μηχ. . VIOENERGY σύσφιξη

10 επισκέψεις σύνολο 175 Ε

Πρόγραμμα Γ:

Πρόγραμμα που αντιμετωπίζει την επιδερμική χαλάρωση, χάριν στα ενεργά συστατικά των προϊόντων Sikelia firming, καθώς και τη μυϊκή, χάρη της χρήσης του μηχανήματος Vioenergy.

SIKELIA BODY TONING:

Θεραπεία σύσφιξης σώματος

Vioenergy σύσφιξης

- Ρεύμα κατάλληλο για τη μυϊκή σύσφιξη